Tot nu toe was het 3D modelleren van een woning in BIM het domein van de professional. Met het platform Innobrix komt digitaal bouwen ook binnen handbereik van de woningkoper. Deze kan allerlei bouwkundige opties in het 3D-model configureren en in Virtual Reality ervaren.

Online artikel

Klik op de afbeeldingen hieronder om het volledige artikel te lezen

De Aannemer Innobrix februari 2019 1         De Aannemer Innobrix februari 2019 2